• 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal of Contemporary Medicine
  • 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016
  • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016
JoomlaTemplates.me by iPage Review

Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi

Kürşat Volkan ÖZCAN, Murat AKBAY ve Türkan KARAKUŞ

Bu çalışmanın amacı teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayar ortamlarında görselliğin artmasının uzamsal beceriye olan etkisini incelemektir. Bu amaçla iki farklı üniversitede öğrenim gören 108’i kadın, 92’si erkek toplam 200 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak demografik bilgilerin toplandığı ve Zihinsel Döndürme Testi (ZDT) ile Uzamsal Görselleştirme Testini (UGT) içeren üç bölümlük bir form kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, uzamsal beceri ile bilgisayar kullanma deneyimi ve oyun oynama deneyimleri arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Uzamsal becerinin geliştirilmesine yönelik birçok yöntem bulunduğu ve akademik başarı da dâhil olmak üzere birçok beceriye etkisi olduğu için bu becerinin geliştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir.