Bildiriler

 1. Özcan, K.V., Büber, M., & Kurşun, R. "Bilişim Teknolojilerinin Gelişiminde Eğitimin Yeri" 2.Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, Konya, 2010. - Sözlü
 1. Çıtıl, R., Özcan, K.V., .... , Yıldırımer, Y. "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kliniğe Hazırlık Kursu Deneyimi", Tıp Eğitiminde Örnek Uygulamalar Sempozyumu, İzmir, 2012. - Sözlü
 1. Özcan, K.V., Göksu, İ., & Karaman, S., "Çoktan Seçmeli Testlerin Dekoratif Resimlerle Desteklenmesinin Testin Puanına ve Tamamlanma Süresine Etkisi", ICITS, Erzurum, 2013. - Sözlü
 2. Göksu, İ., Özcan, K.V., Çakır, R., & Göktaş, Y. "Türkiye'de Öğretim Tasarım Modelleriyle İlgili Yapılmış Çalışmalar", ITTES, Trabzon, 2013. - Sözlü
 3. Özcan, K.V., Akbay, M., Kılıçarslan, S., Çelebi, K., & Aydoğan, Y. "Çoklu Ortam Desteğinin Öğrenci Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi", Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, 2013. - Sözlü
 4. Özcan, K.V., Akbay M. "ARCS Motivasyon Modeline Uygun Tasarlanmış Uzaktan Eğitim Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi". Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, 2013. - Sözlü
 1. Özcan, K.V., Aydoğan, Y., & Bulut, İ. "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Betimsel Analizi".VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2014. - Poster
 2. Özcan, K.V., Akbay, M., & Karakuş, T. "Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi". ITTES, Afyon, 2014. - Sözlü
 3. Özcan, K.V., Okan, İ., Süren, M., & Başol, N. "5 E Öğretim Tasarım Modeline Uygun Tasarlanan Kanser Hastalarında Palyatif Tedavi Stajının Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi". ICITS, Edirne, 2014. - Poster
 4. Özcan, K.V., Şılbır, L., & Kurşun, E. "Web Arayüzündeki Kullanılabilirlik Problemlerinin Giderilmesinde Model Temelli Yaklaşımın Kullanımı". ICITS, Edirne, 2014. - Sözlü
 1. Hasanova, N., Özcan, K.V., & Okan, İ. "Tıp Eğitiminde Yaygın Kullanılan Flash Kartların İncelenmesi". UTES, Konya, 2015. - Poster
 2. Özcan, K.V., Bütün, İ., & Şahin, Ş. "Akademik Veri Tabanlarından Bilgiye Ulaşma ve Bilgiyi Kullanabilme Eğitiminin Değerlendirilmesi". UTES, Konya, 2015. - Poster
 3. Aydoğan, Y., Nasip, Ö.F., Kılıçarslan, S., Özcan, K.V., Demir, O., Çağman, N., & Şahin, Ş. "Tıp Fakülteleri için Geliştirilmiş Web Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Sistemi". UTES, Konya, 2015. - Poster
 4. Okan, İ., Özcan, K.V., Nasip, Ö.F., Eğri, S., Eğri, Ö., Coşkun A., Erdemir, N., Zihni, H., & Ayan, V. "Tıp Eğitiminde Öğretim Materyali Tasarımında Multiprofesyonel Yaklaşımın Yeri". UTES, Konya, 2015. - Poster
 5. Koç, M., Çıtıl, R., Önder, Y., Okan, İ., & Özcan, K.V. " Palyatif Bakım Seçmeli Ders Eğitimi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Değerlendirilmesi". 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, 2015. - Poster.
 6. Özcan, K.V., Bütün, İ., & Büber, M. "Assessment of Academic Databases and Applications Training" International Conference on e-Learning'15, Berlin, 2015. - Sözlü
 1. Özcan, K.V., & Okan, İ.  "Akran Desteğiyle Sunulan Kliniğe Hazırlık Eğitiminin Değerlendirilmesi" IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016. - Sözlü
 2. Özcan, K.V., Bütün, İ., & Şahin, Ş. "Tıbbi Biyokimya Laboratuar Uygulamaları Eğitiminin Değerlendirilmesi" IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 2016. - Poster
 3. Özcan, K.V., & Akbay, M. "Sağlık Eğitiminde Bulut Teknoloji Desteğiyle Oluşturulmuş Aktif Öğrenme Ortamının  Değerlendirilmesi". VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2016. - Sözlü.
 4. Akbay, M., Muratoğlu, A., & Özcan, K.V. "Ön Lisans Öğrencilerinin Yükseköğretimde Akademik ve Sosyal Uyumlarının İncelenmesi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği" V.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kosova, 2016. - Sözlü
 5. Özcan, K.V., & Gülcü, A., "Usability Study During The Development of Three-Dimensional Learning Material" 4 th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES'16), Elazığ, 2016. - Sözlü

Makaleler

 1. Özcan, K.V., Göksu, İ., & Karaman, S. (2014). "Çoktan Seçmeli Testlerin Dekoratif Resimlerle Desteklenmesinin Testin Puanına ve Tamamlanma Süresine Etkisi". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9. 13-19.
 2. Göksu, İ., Özcan, K.V., Çakır, R., & Göktaş, Y. (2014). "Studies Related to Instructional Design Models in Turkey". Elementary Education Online, 13(2). 694-709.
 3. Özcan, K.V., Aydoğan, Y., & Bulut, İ. (2014). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Betimsel Analizi". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4). 281-294.
 1. Özcan, K.V., Şılbır, L., & Kurşun, E. (2015). "The Use of User Centered and Model Based Approaches in The Solution of Usability Problems of Web Interface". Journal of New Theory, 7. 29-46.
 2. Özcan, K.V., Göksu, İ., Küçük, S., & Göktaş, Y. (2015). "Tendencies of Medical Education Researches in Turkey: Content Analysis of 2000-2014 period". Marmara Medical Journal, 28(3). 142-150.
 3. Özcan, K.V., Bütün, İ., & Şahin, Ş. (2015). "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Stratejileri ve Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarına Etkisi". Journal of Medical Education and Informatics, 1(1). 12-23.
 1. Özcan, K.V., Akbay, M., & Karakuş, T., (2016). "Üniversite Öğrencilerinin Oyun Oynama Alışkanlıklarının Uzamsal Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1). 37-52.
 2. Özcan, K.V., Okan, İ., & Süren, M. (2016). "5E Öğrenme Modeline Uygun Tasarlanan "Kanser Hastalarında Palyatif Bakım" Stajının Değerlendirilmesi". Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 25(3). 94-100.
 3. Özcan, K.V., Bütün, İ., & Gülcü, A. (2016). "Mezuniyet Öncesi Tıbbi Biyokimya Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme". Çağdaş Tıp Dergisi, 6(4). 291-299.
 4. Göksu, İ., Özcan, K.V., Çakır, R., & Göktaş, Y. (2017). "Content Analysis of Research Trends in Instructional Design Models: 1999-2014". Journal of Learning Design, 10(1). xx-xx. - Baskıda

Projeler

 1. Canlı Görüntü Yayın Sistemi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2012-2012.
 2. Tıp Fakültesi Sınavları İçin Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013-2015.
 3. Kliniğe Hazırlık Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2013-2015.

Ders Notları & Kitaplar

 1. Özcan, K.V., Kılıçarslan, S., Adem, K., & Aydoğan, Y. (2014). "Ofis Uygulamaları ve İnternet KullanımıGaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, No: 1(1). 
 2. Büber, M., Aydoğan, Y., Kılıçarslan, S., & Özcan, K.V., (2014). "İçerik Yönetim SistemiGaziosmanpaşa Üniversitesi Koyulhisar MYO Yayınları, No: 1(1).