Geçmiş Yıllarda Kullandığım Sorular

Akademik Veri Tabanları

Soru 1- PubMed'te arama yaparken kullanıcı girişi yapmanın sunacağı avantajlar aşağıdakilerden hangisi yada hangileridir?

I) Makaleleri favorilerinize ekleme imkanı sunar
II) Daha fazla filitre kullanmanıza olanak sağlar
III) Aramalarınızı kayıt altına alır

 1. I, II ve III
 2. Yalnız I
 3. I ve II
 4. II ve III
 5. I ve III

 

Soru 2- PubMed'te yapılan aramalarda erişim kısıtı olmayan/tamamı ücretsiz görüntülenebilen çalışmalara ulaşmak için kullanılabilecek özellik aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

 1. Clinical Trial
 2. Free full text
 3. Trending Articles
 4. Full text
 5. Custom range

 

Soru 3- Ebscohost üzerinde yapılacak aramalarda gelişmiş arama seçeneğinde sonuçları sınırlandırmak için hangi filitre bulunmaz?

 1. Ülke
 2. Tam metin
 3. Tarih
 4. Dil
 5. Disiplin

 

 Soru 4- Pubmed'te tıp eğitiminde öğrenme stilleriyle ilgili bir arama yapılmak isteniyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en az sayıda makaleye ulaşılması beklenir?

 1.  medical education learning style
 2. "medical education" AND "learning style"
 3.  medical education AND learning style
 4. "medical education" OR "learning style"
 5.  medical education OR learning style

 

 Soru 5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Tübitak tarafından hayata geçirilen dergi park projesiyle araştırmacılara sunulan kolaylıklardan biri yer almamaktadır? 

 1. Bir çok dergide arama yapabilmek
 2. Yurtdışı adresleri dergileri tarayabilmek
 3. Farklı disiplinlerdeki (tıp, fen bilimleri, sosyal bilimler) dergileri tarayabilmek
 4. Akademik dergi yayınlamanıza olanak sunmak
 5. Dergiler arasında ortak bir arayüz oluşturmak

 

 

Kelime İşlemciler

 Soru 1- MS Word 2007’de çok düzeyli listeleme özelliği aşağıda verilen menülerden hangisinde yer almaktadır?

 1. Giriş + Pano
 2. Giriş + Yazı Tipi
 3. Giriş + Paragraf
 4. Giriş + Düzenleme
 5. Sayfa Düzeni + Paragraf

 

Soru 2- MS Word 2007’de yapılan bir çalışmaya SmartArt nesne eklenmek isteniyor. Doğru işlem adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Ekle + Tablolar
 2. Giriş + Düzenleme
 3. Giriş + Paragraf
 4. Ekle + Çizimler
 5. Ekle + Simgeler

 

Soru 3- MS Word 2007’de daha önceden oluşturulmuş bir dosyada yer alan paragraf 2 sütun haline getirilmek isteniyor. Doğru işlem adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Sayfa Düzeni + Sayfa Yapısı + Sütunlar
 2. Sayfa Düzeni + Sayfa Yapısı + Boyut
 3. Sayfa Düzeni + Sayfa Arka Planı+ Sayfa Kenarlıkları
 4. Sayfa Düzeni + Sayfa Yapısı + Kenar Boşlukları
 5. Sayfa Düzeni + Paragraf + Girintiler

 

Soru 4- MS Word 2007’de herhangi bir dosyayı hiç kaydetmemişseniz ilk kayıtta Kaydet butonuna tıklatıldığında karşımıza çıkan pencere aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Kaydet
 2. Farklı Kaydet
 3. Kaydet ve Gönder
 4. Baskı Önizleme

 

Soru 5- MS Word 2007’de oluşturulmuş bir dosyanın uzantısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. xls, xlsx
 2. ppt, pptx
 3. doc, docx
 4. psd, png
 5. jpg, gif

 

Soru 6- Aşağıda MS Office yazılımlarında kullanılabilen kısa yollar verilmiştir.
I)     Ctrl + T
II)    Ctrl + O
III)   Ctrl + Y
IV)   Ctrl + P
V)    Ctrl + S

Bu kısa yolların ne işe yaradıkları hangi seçenekte doğru ve sıralı olarak verilmiştir? 

    1. I)     Ara
     II)    Aç
     III)   Yinele
     IV)   Yazdır
     V)    İtalik
    2. I)     İtalik
     II)    Aç
     III)   Yinele
     IV)   Yazdır
     V)    Ara
    3. I)      İtalik
     II)    Aç
     III)   Yinele
     IV)   Yazdır
     V)    Kaydet
    4. I)     Aç
     II)    İtalik
     III)   Yinele
     IV)   Yazdır
     V)    Kaydet
    5. I)     Yinele
     II)    Aç
     III)   İtalik
     IV)   Yazdır
     V)    Kaydet

 

Soru 7- MS Office Word 2013 'te açık olan belgemize internette olan bir resmi eklemek için uygun işlem adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

    1. Ekle + Çizimler + Çevrimiçi Resimler
    2. Ekle + Resimler + Web
    3. Resimler + Web + Online
    4. Ekle + Resim + Web + Oluştur
    5. Ekle + Grafik +Resimler

 

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2013'de Giriş Menüsü "Pano Sekmesinde" yer almaktadır?

    1. Yazı Tipi
    2. Sola hizala
    3. Madde işaretleri
    4. Satır ve paragraf aralığı
    5. Biçim boyacısı

 

Soru 9- MS Office programlarında daha önceden saklanmış bir dosyayı hangi komutu kullanarak tekrar açabiliriz?

    1. Giriş + Yeni
    2. Giriş + Kaydet
    3. Giriş + Aç
    4. Giriş + Farklı Kaydet
    5. Giriş + Yazdır 

 

Soru 10- MS Office'de yeni bir dosya oluşturmak için klavyeden aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisine basılması gerekir? 

    1. Ctrl+C
    2. Ctrl+K
    3. Ctrl+P
    4. Ctrl+N
    5. Ctrl+Z

 

Soru 11- MS Word 2007'de daha önceden oluşturulmuş bir dosyada yer alan tüm "Kürşat" ifadelerini "Volkan" olarak değiştirilmek isteniyor. Doğru işlem adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

    1. Giriş  + Metin Değiştir + Değiştir
    2. Giriş + Paragraf + Metin Değiştir
    3. Giriş + Düzenleme + Bul
    4. Giriş + Pano + Biçim Boyacısı 
    5. Giriş + Düzenleme + Değiştir

 

Soru 12- Word programı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 I. Kelime işlem programıdır.

II. Eski versiyon Word dökümanlarını görüntülemez.

III. Ofis paket programı ile bilgisayara yüklenir. 

    1. Yalnız I
    2. Yalnız II
    3. Yalnız III
    4. I ve II
    5. I, II ve III

 

Soru 13- MS Word 2007'de belirlenen satırların arka planın renklendirilmesi istenmektedir. Bu işlemin gerçekleşmesi için gerekli adımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

    1. Giriş + Yazı Tipi + Arka Plan
    2. Giriş + Paragraf + Gölgelendirme
    3. Giriş + Yazı Tipi + Zemin
    4. Tasarım + Yazı Tipi + Renklendir
    5. Görünüm + Yazı Tipi + Renklendir

 

Soru 14- MS Word 2007'de sayfaya 4x4'lük bir tablo oluşturulmak istendiğinde kullanılacak uygun işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

    1. Tablo + Tablo Ekle + Tablo
    2. Giriş + Tablo Oluştur + Tablo
    3. Ekle + Yeni Tablo + Tablo Oluştur
    4. Ekle + Tablolar + Tablo
    5. Yeni Tablo + Ekle + Tablo Oluştur

 

Soru 15- MS Word 2007'de oluşturulan bir sayfada yer alan yazıların iki sütun halinde yer almasını sağlamak için uygulanacak işlem adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   1. Giriş + Sayfa Yapısı + Sütunlar
   2. Sayfa Düzeni + Sayfa Yapısı + Sütunlar
   3. Görünüm + Sayfa Yapısı + Sütunlar
   4. Tasarım + Sayfa Yapısı + Sütunlar
   5. Paragraf + Sayfa Yapısı + Sütunlar

 

Soru 16- Yukarıda resimde yer aldığı şekliyle madde numaraları kullanılmak istenmektedir. Bu numaralandırmayı yapabileceğiniz işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  1. Giriş + Yazı Tipi + Madde Numaraları
  2. Ekle + Yazı Tipi + Madde Numaraları
  3. Giriş + Paragraf + Çok Düzeyli Listeleme
  4. Ekle + Listeleme + Çok Düzeyli Listeleme
  5. Ekle + Paragraf +  Çok Düzeyli Listeleme

 

Soru 17-  Windows işletim sisteminde ve Office 2007 programında tüm nesneleri seçmek için kullanılacak tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ctrl + P
 2. Ctrl + Z
 3. Ctrl + C
 4. Ctrl + A
 5. Ctrl + V

 

Soru 18- Word 2007 programında Şekil 1'de verilen simgesinin görevi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Yazıyı hizalama
 2. Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirme
 3. Çizgi ekleme
 4. Madde işareti ekleme
 5. Satır ekleme

 

Soru 19-  Word 2007 programında Şekil 2'de verilen sekmenin adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Resimler
 2. Grafik
 3. Tablolar
 4. Ekle
 5. Çizimler

 

Soru 20- Microsoft Word 2007 programında kâğıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı sekme aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sayfa Düzeni + Sayfa Yapısı
 2. Giriş + Sayfa Yapısı
 3. Sayfa Yapısı + Kenar Boşlukları
 4. Sayfa Yapısı + Kenar Boyutları
 5. Sayfa Düzeni + Kenar Boşlukları

 

Sunum Programları

Soru 1-  MS PowerPoint 2007’de sayfaya geçiş efekti vermek için aşağıda verilen menülerden hangisi kullanılmalıdır?

 1. Giriş Menüsü
 2. Geçişler Menüsü
 3. Tasarım Menüsü
 4. Animasyonlar Menüsü
 5. Slayt Gösterisi Menüsü

 

Soru 2- MS PowerPoint 2007’de slaytı yatay yerine dikey olarak kullanabilmek için aşağıdaki seçeneklerde belirtilen menülerden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

 1. Giriş Menüsü
 2. Geçişler Menüsü
 3. Tasarım Menüsü
 4. Animasyonlar Menüsü
 5. Slayt Gösterisi Menüsü

 

Soru 3-  MS Office 2013 Powerpoint'te oluşturulan sunum, resimde verildiği gibi bir sayfada 4 slayt yer alacak şekilde çıktı alınmak isteniyor. Gerekli işlem adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ve sıralı olarak verilmiştir?

 1. Dosya + Yazdır + Çoklu Sayfa Yazdır
 2. Dosya + Yazıcı + Çoklu Sayfa Yazdır
 3. Hızlı Erişim Çubuğu + Yazdır + Ayarlar
 4. Office Düğmesi + Yazdır + Ayarlar
 5. Dosya + Yazdır + Ayarlar

 

Soru 4- Powerpoint programındaki bir slayta video eklemek için kullanılabilecek uygun işlem adımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. Ekle + Medya Klipleri + Film
 2. Ekle + Resim + Video
 3. Ekle + Film ve Sesler + Dosyadan Video
 4. Ekle + Film ve sesler + Video
 5. Giriş + Medya Klipleri + Ses

 

Soru 5-   MS Powerpoint 2007'de ki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?

 1. Görünüm + Slayt Numarası
 2. Giriş + Metin + Slayt Numarası
 3. Ekle + Slayt Numarası + Metin
 4. Araçlar + Metin + Slayt Numarası
 5. Ekle + Metin + Slayt Numarası